Politica de Confidențialitate

Prezenta politica se completeaza cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fiind supusa in integralitate Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).

Prezenta politica poate fi revizuita, la anumite intervale de timp, insa nu va crea conditii mai putin favorabile clientilor, din punct de vedere al prelucrarii, protectiei si confidentialitatii datelor cu caracter personal. Clientii vor fi anuntati in mod corespunzator, daca apar astfel de modificari.

Scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal:

CabanePrislop.ro colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopul:

- prestarii serviciilor turistice din incinta cazarii(prelucrarea datelor se realizeaza prin completarea formularelor de rezervare/inscriere pe lista de asteptare si fisele completate de client la realizarea rezervarilor necesare, la efectuarea cazarii si la decazare);

- indeplinirii unor obligatii legale (raportarea catre autoritatile competente si catre autoritatile fiscale relevante, tinerea evidentelor contabile, etc)

- activitatii de publicitate/marketing direct;

- asigurarii securitatii bunurilor si persoanelor, in incinta CabanePrislop.ro.

Datele cu caracter personal prelucrate

CabanePrislop.ro colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, e-mail, telefon/fax etc.

Pentru rezervarile efectuate pe site-ul CabanePrislop.ro, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa.

Caracterul furnizarii datelor

Obligatoriu: In ceea ce priveste datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate (de ex. nume şi prenume, adresa, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, ) furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinand imposibilitatea acordarii serviciilor oferite de societate.

Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către CabanePrislop.ro. Mai exact, în momentul în care CabanePrislop.ro primeşte o cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări/colectari/arhivari, CabanePrislop.ro este îndreptăţita să înceteze prestarea serviciul clientului respectiv.

In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in scop de reclama/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectand, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate.

Unde se duc datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi utilizate in principal de CabanePrislop.ro, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari.
- autoritatilor statului, in vederea indeplinirii unei obligatii legale a Societatii;
- partenerilor operatorului, in vederea incheierii si executarii contractelor de servicii/de vanzare incheiate;
- institutiilor, agentiilor de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
- angajatilor operatorului, in vederea incheierii si executarii contractelor de servicii/de vanzare incheiate;
- instantelor judecatoresti sau arbitrale, notarilor publici, avocatilor, executorilor judecatoresti, contabililor, birourilor de traduceri, altor servicii autorizate, expertilor evaluatori, in cazul in care prelucrarea necesară în scopul indeplinirii obligatiilor noastre sau in scopul realizarii intereselor legitime urmărite de catre noi sau de o parte terță;

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

CabanePrislop.ro ia toate masurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra si prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate. In ciuda acestor precautii, CabanePrislop.ro nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele dumneavoastra cu caracter personal.

Pentru orice alte informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, ramanem la dispozitia dvs., la datele de contact ale site-ului.

Prezenta politica de securitate si confidentialitate a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal se completeaza cu dispozitiile politicii de cookies a societatii si, deasemenea, cu dispozitiile Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).